ႏွလုံးသားရြက္ေႀကြေကာက္ ရင္တြင္းေပါက္ ကဗ်ာသံစဥ္မ်ား

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Tuesday, November 27, 2012

ျမန္မာမေလး


အရုိးေပၚ အယဥ္ဆင္

ေပၚလြင္တင့္ သူ႔ဟန္။

ျမန္မာဆန္ေက်ာ့ေက်ာ့ရွင္း


ေကာ့ညြတ္သြင္း မ်က္သြယ္

အလွတကယ္ ယဥ္ေပ့၊

ျမင္ေတြ႔ရ စိတ္ၾကည္တယ္

ျမန္ျပည္မယ္ သူေမြး။

ခင္ေလးငဲ့ ပ်ိဳမဒီ

အတုမွီလုိ႔၀တ္စမ္း။

တုိ႔ျပည္တစ္ခြင္

တင့္ဆန္းလုိ႔ေအးၾကည္ဖြယ္

ဘုိးေမြမုိ႔ကြယ္ေလး.......


No comments:

Post a Comment

Post a Comment